Het is tijd om te floreren als mens, als samenleving, als planeet. Bloei je mee?

Vandaag is een bijzondere dag voor mij. Mijn vader zou 73 geworden zijn. Maar helaas is hij vorig jaar overleden aan kanker, veel te vroeg natuurlijk. Een vreselijke ziekte, die blijkbaar in westerse landen veel meer voorkomt dan in de armere landen. Waar heeft dat precies mee te maken? Andersom ligt de levensverwachting in westerse landen wel veel hoger. Net als dat wij in Nederland relatief hoog scoren op geluk. En dat is weer beter te verklaren omdat wij een welvarend land zijn, met o.a. een goede  gezondheidszorg. Vandaag de dag houdt Corona ons in de greep en staat de wereld op z’n kop. Een onzekere tijd die een hoop vragen oproept; hoe komen we hieruit, wat zijn de gevolgen en wat is er nu eigenlijk écht belangrijk? En juist vandaag, op de verjaardag van mijn overleden vader, wil ik het leven vieren! Ik wil floreren en help ook graag jou en anderen daarbij. Hoe? Met de introductie van de Levensbloei BLOEM. Als bron van inspiratie en inzicht over hoe je kunt floreren en als integrale wegwijzer naar een nieuwe gezamenlijke ‘bloei’ cultuur. Ik leg het je graag verder uit.

Wat is floreren? 

Floreren gaat wat mij betreft om de persoonlijke behoeften van ieder mens om gelukkig te zijn en een waardevol leven te leiden. Vanuit persoonlijk oogpunt hoor ik vrienden en familie over de behoefte aan meer tijd voor elkaar en voor ontspanning. Over het hebben van een goede gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Maar ook over stress, onzekerheid, een goede balans tussen werk en privé en toenemende eenzaamheid. Met elkaar hebben we het over het klimaat, de achteruithollende natuur, groeiende ongelijkheid en de ongrijpbare multinationals. Kortom, er zijn heel wat uitdagingen en dichtbij merken we steeds meer de gevolgen van ons dagelijks handelen. Ik ben er van overtuigd dat al deze behoeften en uitdagingen sterk met elkaar samenhangen, van persoonlijk geluk tot het aanpakken van het klimaat. In de basis zijn we dus veelal op zoek naar hetzelfde, maar er is een toenemend aanbod van diensten en producten om invulling te geven aan die behoeften. Waarbij, gedreven door commercie en kapitalisme, ‘meer’ het toverwoord lijkt te zijn. Oftewel ‘meer’ van alles; meer middelen, meer mogelijkheden, meer munten. 

Levenslessen

De praktijk heeft mij twee belangrijke lessen geleerd: ’meer’ is niet altijd beter en ‘meer’ van het één betekent bijna altijd ‘minder’ van het ander. En dat laatste zie ik terug in de optelsom van wereldwijde ‘uitdagingen’ zoals eerder genoemd. Was gister nog de klimaatcrisis het meest actueel, als gevolg van onze massale CO2 uitstoot, vandaag de dag wordt die crisis alweer overschaduwd door Covid19, door onze inbreuk op de natuur, met een wereldwijde crisis als gevolg. 

De bron

De gemene deler? De mens natuurlijk. Dus zoeken we oplossingen voor deze ‘uitdagingen’. Maar in de waan van de dag zie ik dat we vooral bezig zijn met symptoombestrijding. Met als gevolg dat de uitdagingen steeds hardnekkiger en veelvuldiger terugkomen. Zelf ga ik dus liever op zoek naar de bron, want als we de oorzaak kunnen aanpakken, kunnen we de uitdagingen pas echt de wereld uit helpen. Die oorzaak ligt in ons eigen handelen, onze leef- en werkwijze, die we door de jaren heen hebben opgebouwd. Een manier van leven waarmee we onszelf steeds sneller naar de rand van de afgrond jagen.

Al bij al zijn er dus een paar belangrijke vragen die we ons kunnen stellen. Wat maakt ons gelukkig en wat hebben we daar voor nodig? Welke waarden moeten in balans zijn voor een betekenisvolle samenleving? Waarom is een duurzame aarde onmisbaar? En hoe is dit allemaal verbonden met elkaar?

Het antwoord

Mijn antwoord begint bij twee conclusies. De eerste is dat we voor persoonlijk geluk en dat van onze medemens, afhankelijk zijn van elkaar en de natuur. Met die wetenschap geloof ik dat niemand ‘bewust’ bezig is om anderen en/of de eigen leefomgeving in gevaar te brengen. Want dat doet afbreuk aan de persoonlijke behoeften, zeer zeker voor de langere termijn. En precies daar zit volgens mij de crux; als we allemaal die directe, cruciale samenhang zouden zien en begrijpen, zouden we dan logischerwijs op zoek gaan naar een leefwijze die daar beter bij past?

Mijn tweede conclusie is dan ook dat ‘floreren’ vraagt om een integrale koerswijziging van onze leef- en handelswijze naar een nieuw pad. Een pad waarbij we ook antwoord moeten vinden op de vraag: wanneer is ‘meer’ genoeg? Het positieve daarvan is dat we zelf zeggenschap en invloed hebben over ons handelen, te beginnen bij jezelf en daarna met elkaar. Het betekent een persoonlijke en collectieve zoektocht naar dezelfde menselijke behoeften, maar met een evenredige waardecreatie, waarbij ‘meer dan genoeg’ past binnen de natuurlijke grenzen van onze aarde. 

Persoonlijke zoektocht

Ik geloof oprecht dat er (nu nog) genoeg is voor iedereen. Dat het haalbaar is om samen te floreren en een win-win-win situatie te creëren. Om begrijpelijk en inzichtelijk te maken wat hier voor nodig is, ben ik op zoek gegaan naar bestaande modellen en theorieën. Ondanks dat ik genoeg kon vinden over de afzonderlijke waarden, kon ik niets bevredigends vinden dat de samenhang van alles in beeld brengt. Dus ben ik zelf zoveel mogelijk modellen gaan samenvoegen, met de levensbloei BLOEM als resultaat.  

Mijn achterliggende wens is dat ik jou en anderen hiermee inzicht, begrip en handelsperspectief kan bieden zodat we met elkaar kunnen bouwen aan een ‘bloei’ cultuur waarin we allemaal kunnen ‘floreren’. 

De levensbloei BLOEM, Persoonlijk, collectief en ecologisch floreren!

De Levensbloei BLOEM vormt een ecosysteem van alle benodigde waarden om te floreren als individu, met elkaar en met onze aarde. Een ecosysteem met aandacht voor duurzame en evenredige waardecreatie. Het is dé weg naar een ‘bloeiende’ levenscultuur, een samenspel bestaande uit het verrijken van al het leven, vervullen van ieders geluk en verduurzamen van onze leefomgeving. Bloei je mee? 

Dit blog is bedoeld als introductie. Ik hoop dat het inspiratie en inzicht heeft gegeven. In mijn volgende blog neem ik je verder mee in de opbouw van de bloem en natuurlijk de concrete vertaling naar een handelsperspectief, want daar zit de grootste winst!

Dank voor je waardevolle input @Klaske Postma, Paul Basset, Arnoud van den Heuvel, Luc, Alice, Kevin, Chantal, Marike, Jan, Hans, Annemiek, Karen, Gijs, @Monique_Moree