Referenties

Portfolio Global Goals Gamers

ORGANISATIENAAM & SECTOR

JCI (Junior Chamber International) Nederland is het wereldwijde netwerk voor jonge ondernemende mensen die actief bijdragen aan de maatschappij. 

AANLEIDING

JCI wil graag lokaal maatschappelijke impact maken en was op zoek naar een tool waarmee ze dit op een leuke, efficiente en actiegerichte manier kunnen doen.

RESULTAAT

JCI heeft het teamspel in Limburg gespeeld en was zeer positief over het resultaat. Ze gaan het spel de komende jaren structureel inzetten om als kamer (lokale afdelingen van JCI) tot een goed en gedragen actieplan te komen.


ORGANISATIENAAM & SECTOR

ROC TOP, MBO opleiding

AANLEIDING

Docenten van verschillende vakken binnen het ROC wilde graag de SDG’s verwerken in de bestaande lesprogramma’s en vertalen naar concrete opdrachten die aansluiten op de kwalificaties en vakoverschrijdend inzetbaar zijn. 

RESULTAAT

Docenten hebben een duidelijk beeld gekregen van de SDG’s en hebben verschillende opdrachten geformuleerd die voor alle vakken toepasbaar zijn, maar ook opdrachten die ze specifiek voor hun eigen vak kunnen inzetten.


ORGANISATIENAAM & SECTOR

Changepoint, MKB bedrijf in IT oplossingen

AANLEIDING

Naast de gebruikelijke jaarlijkse maatschappelijke teambuildingsdag wilde Changepoint ook graag structureler gaan bijdragen aan maatschappelijke projecten, vanuit hun eigen . 

RESULTAAT

Diverse groepjes zijn aan de gang gegaan en met verschillende ideeen. Het winnende idee richt zich op SDG 4 ‘educatie’ en bestaat uit de ‘Changepoint Breakfastclub’. Het idee is om een arme school te adopteren en daarvoor ontbijt de verzorgen, maar tegelijk de school te helpen met een ondersteunend online schoolprogramma gericht op het ontwikkelen van IT kennis en kunde. 


ORGANISATIENAAM & SECTOR

Dreamcatch, MKB B2B Fondsenwerving

AANLEIDING

Dreamcatch heeft uitsluitend goede doelen als klanten, naast dat zij graag als organisatie meer willen investeren in de SDG’s, willen zij ook een betere sparringspartner zijn voor hun klanten.

RESULTAAT

Het personeel had al een goede basiskennis van de SDG’s, maar hebben elkaar en hun klanten beter leren kennen, want een van hun klanten heeft meegedaan aan het spel. Ze zijn tot een concrete kerstactie gekomen gericht op het bestrijden van SDG 1 ‘Armoede’ en hebben diverse vervolgacties geformuleerd.