Het Organisatie Bloeimodel

Het organisatie bloeimodel maakt inzichtelijk hoe je in vijf concrete stappen meervoudige waarde kunt creëren voor zowel mens, maatschappij, economie, ecologie en reststromen . Met de vijf stappen: 1. verkennen, 2. verbinden, 3. versnellen, 4. verrijken en 5. verduurzamen biedt het organisatie bloeimodel nieuwe inzichten en een verstaalslag naar een integrale en hands-on aanpak. Het resultaat is een organisatietransitie van economische groei naar duurzame bloei .  

Alle diensten sluiten aan bij een of meerdere stappen van het organisatie bloeimodel. Van inspiratie, naar activatie, acceleratie, co-creatie en uiteindelijk integratie. Zo dragen alle individuele stappen van mensen en organisaties bij een gezamenlijke beweging naar de nieuwe waarde economie. 

De 5 kernwaarden van het Organisatie Bloeimodel

Mens MaatschappijEconomieEcologieReststromen

De kracht van ieder individueel mens, tezamen het sociaal kapitaal zoals kennis, kunde en talent

De samenleving als geheel, met elke vorm van samenwerking die het algemeen belang dienen, denk aan de overheid, infrastructuur, onderwijs en zorg
Door en voor een specifieke groep mensen/organisaties gecreëerde waarden, puttend uit mens en natuur door een wisselwerking tussen productie, consumptie en distributie Grondstoffen, natuurlijke hulpbronnen en ondersteunersEnergie, hulp stoffen- en materialen, die vrijkomen, verloren gaan, dan wel overblijven tijdens het productieproces 
Voor het individuele belangVoor het collectieve belangVoor het commerciële belangVoor het natuurlijke belangVoor niemands belang!

De 5 bloeistappen 

  1. Verkennen van de vijf P’s

Van de organisatie route, door verkenning van de ‘Playground, Purpose, Process, People met als resultaat een stappenPlan’. 

  1. Verbinden van de vijf ‘MEERR’ waarden 

Ontdek hoe je bestaande sociale, economische en natuurlijke waarden slim kunt verbinden, integreren en circulair kunt maken. Denk aan het verbinden van met het verbinden van persoonlijke groei aan collectieve bloei. Van welvaart, welzijn en welbevinden en het verbinden van producent en consument naar prosument. Met al direct ‘quick wins’ als resultaat.

  1. Versnellen van de vijf ‘MMOED’ richtingwijzers

Om jou beweging te versnellen, werken we met vijf effectieve richtingwijzers:

  • Meervoudige Waardecreatie, slim gebruik maken en mixen van divers kapitaal. 
  • Menselijke Maat, maak het zo menselijk mogelijk, tenslotte draait het om ons als mens
  • Omdraaiing/Omdenken, begin waar je wilt eindigen, denk vanuit kansen en mogelijkheden, oftewel hanteer de positieve psychologie.
  • Ecologie als voedingsbodem, gebruikmakend van miljoenen jaren aan ervaring. 
  • Dichtbij beginnen, zowel letterlijk en figuurlijk, van micro, naar meso en macro, van lokaal, naar regionaal, nationaal en als laatste internationaal. 

4. Verrijken van de vijf M’s

Natuurlijk verrijken we je met nieuwe kennis en vaardigheden om slim samen te werken, anders te organiseren en aan te haken bij bestaande bewegingen zoals de 17 Sustainable Development Goals, de ‘bruto nationaal geluk indicator’ en brede welvaart monitor. We gebruiken hiervoor 5 bronnen; Mens, Munten, Materialen, Massa en Media. 

  1. Verduurzamen van de organisatie

In deze laatste stap ‘baart oefening kunst’ en ga je bovenstaand integreren en internaliseren.