Workshops & trainingen

1. Connect & share netwerk sessie

De manier om elkaar te leren kennen en concreet vooruit te helpen met vraag, aanbod, kennis en netwerk.

Iedereen is gebaat bij een goed netwerk en heeft wel concrete wensen, uitdagingen of behoeften waar anderen mogelijke oplossingen voor hebben. Door een krachtige kennismaking en het gebruiken van de collectieve wijsheid, is er altijd een antwoord dat je vooruit helpt.

Wat levert het op? 

 • Je leert elkaar (beter) kennen en bouwt wederkerige relaties op
 • Uitbreiding van je netwerk
 • Je komt tot nieuwe antwoorden, inzichten, oplossingen, leads en/of ingangen

 Wat zeggen deelnemers? 

‘Dankzij de sessie heb ik een nieuwe klant. Echt een leuke en makkelijke manier op elkaar te helpen!’ – Deelnemer Hartbroodfonds Amsterdam

Wat kun je verwachten?

Het eerste deel van de sessie is een zakelijke speeddate. Aan de hand van leuke en verrassende vragen leer je elkaar kennen en ontdekt wat je voor elkaar kunt betekenen. Door niet alleen naar je eigen situatie te kijken, maar je complete netwerk aan te bieden aan elkaar, zorg je gemakkelijk en efficiënt voor nieuwe ingangen en leads. Het tweede deel bestaat uit ‘Durf te vragen’ rondes met als doel om elkaar te helpen met concrete open vragen. Dit kan van alles zijn; een wens, probleem of behoefte:

 • Netwerk: wie kent een goede zakelijk illustrator?
 • Kennis: wie heeft er of kent iemand die verstand heeft van fondsenwerving?

Door gebruik te maken van de collectieve aanwezige kennis en elkaar netwerk boek je gegarandeerd vooruitgang.

Voor wie?

 • Bedrijven en (netwerk)organisaties die elkaar op een leuke en effectieve manier (beter) willen leren kennen, helpen en/of samenwerken.
 • Deze sessie is ook goed in te passen als onderdeel van een netwerksessie en/of (dag).

Praktische informatie

Duur: 30 – 60 minuten per onderdeel
Prijs: v.a. 395,-
Aantal deelnemers: vanaf 10 personen
Locatie: op locatie

2. Open space sessie

Een effectieve methode om in groepsverband gezamenlijke uitdagingen en doelen uit te werken.

Bij een centrale vraag of uitdaging waar veel belangen en meningen een rol spelen en het belangrijk is dat er voor de gevonden oplossing een breed draagvlak is en dat er tempo gemaakt wordt, dan is Open Space een goede methode van aanpak. Een Open Space geeft invulling aan verschillende ‘hoe’ vragen zoals hoe kunnen we beter samenwerken of kennis en kunde delen met verschillende belanghebbenden? Het resultaat is dat de meest belangrijke thema’s in een korte tijd worden besproken. Daarnaast is het netwerk bevorderend en het is een krachtige stimulans voor motivatie en gevoel van verantwoordelijkheid.

Wat levert het op?

 • De meest relevante thema’s worden geïdentificeerd en besproken
 • De conclusies zijn direct beschikbaar en bruikbaar voor vervolgacties
 • Het versterkt het netwerk, het draagvlak eigenaarschap en zelforganisatie rondom complexe uitdagingen

Voor wie?

Diverse groepen die samen tot gedeelde oplossingen willen komen rondom complexe, urgente uitdagingen.

Wat kun je verwachten?

Voorafgaand aan de sessie wordt de centrale open vraag geformuleerd. Een vraag die mensen ‘triggert’, met een urgentie, vaak complex en met verschillende belanghebbenden. Deelnemers krijgen de ruimte om vanuit hun unieke bijdrage en rol, hun verantwoordelijkheid op te nemen. 

Daarna worden de deelnemers geselecteerd en uitgenodigd. De uitnodiging inspireert, maakt de koppeling met de strategie, benadrukt de urgentie en geeft glashelder weer wat het doel en de centrale vraag is. 

Bij het begin van een Open Space bijeenkomst zitten deelnemers in een grote kring zonder tafels. Of eventueel zelfs in meerdere kringen. De initiator houdt een inspirerend openingswoord om kort en krachtig (het belang van) de centrale vraagstelling te formuleren. De initiator vraagt de deelnemers om hulp bij het oplossen van de centrale vraag en herhaalt de belofte aan de deelnemers omtrent wat er verder zal gebeuren met de resultaten. Vervolgens legt de facilitator de principes en werkwijze uit van de Open Space en brengt de deelnemers in de juiste mindset.

Open Space gaat uit van de volgende vier principes: 

1 De deelnemers zijn de juiste personen. 

2 Wat er gebeurt, is het enige wat kan gebeuren. 

3 Het begint wanneer het begint. 

4 Als het voorbij is, is het voorbij. 

De Wet van de Twee Voeten 

Naast de vier principes gaat Open Space uit van de Wet van de Twee Voeten. Als een deelnemer zich in een situatie bevindt waarin hij niets leert, niet geïnspireerd wordt, en evenmin het gesprek een betere richting kan geven, is hij verplicht zijn twee voeten te gebruiken om naar een productiever gesprek te gaan.

Facilitator

De facilitator speelt een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van het proces. Tijdens de bijeenkomst is de belangrijkste taak van de facilitator om de open ruimte te scheppen en ervoor te zorgen dat deze open blijft. De facilitator brengt de principes en spelregels van de Open Space methode helder over aan de deelnemers. De facilitator brengt de deelnemers in de juiste mindset. De facilitator begeleidt het proces om tot de agenda te komen met topics van de deelnemers. Het belangrijkste dat de facilitator verder doet is zorgen dat de deelnemers verantwoording voor het eindresultaat van de bijeenkomst houden. 

Praktische informatie

Duur: 90 – 120 minuten (exclusief voorbereiding en nazorg)
Prijs: v.a. 595,- (ex btw)
Aantal deelnemers: vanaf 15 personen
Locatie: op locatie

3. Impact Business Challenger

Verkrijg inzicht in de financiële, ecologische en sociale impact van je organisatie op de stakeholders en hoe deze te verbeteren.

Wij zijn ervan overtuigd uit dat organisaties met een duurzaam bestaansrecht zowel financieel als ecologisch en sociaal van waarde zijn voor hun omgeving. Een organisatie waar klanten willen kopen, medewerkers willen werken, investeerders in de rij staan en gemeenschappen willen huisvesten. Kortom een organisatie die bijdraagt aan impact en geluk.

Wat levert het op?

De challenger realiseert inzicht in de beoogde impact, waardeketen, wijze waarop impact tot stand komt en voor wie. Daarnaast brengen we concrete acties in beeld die bijdragen aan de impact van de organisatie.

Voor wie?

Organisaties die willen verkennen hoe ze hun positieve impact kunnen vergroten.

Wat kun je verwachten?

We ontwikkelen inzicht in de impact van de organisatie op haar stakeholders en de wijze hoe deze impact tot stand komt. Vragen die aan bod komen zijn welke impact willen we bereiken en bij wie? Hoe ziet de waardeketen van de organisatie eruit? Met welke activiteiten en voor wie genereert of onttrekt de organisatie waarde? Vanuit dit inzicht is het mogelijk (andere) prioriteiten te stellen en acties te zetten om positieve impact te vergroten of negatieve impact te verlagen.

Praktische informatie

Duur: 90 – 120 minuten
Prijs: v.a. 495,- (ex btw)
Aantal deelnemers: vanaf 2 personen
Locatie: op locatie

4. De kracht van samenwerken met bedrijven

‘Samenwerken loont’

Fondsenwerven voor goede doelen en maatschappelijke organisaties wordt steeds lastiger, subsidies lopen terug en donateurs zijn moeilijker te vinden. Daarom leer je tijdens de 2-daagse training ‘de kracht van samenwerken met bedrijven’ een andere vorm van fondsenwerving, die structureel resulteert in meer vrijwilligers, middelen, kennis, kunde, netwerken en extra financiën.

Wat levert het op?

Na de training kun je concreet aan de slag met het benaderen van bedrijven en het sluiten van de eerste deals. 

 • Theorie en praktijk over corporate partnerships en waardecreatie
 • Inzicht in de kracht van de eigen organisatie en het benutten van nieuwe kansen
 • Je weet hoe je bedrijven vindt, benadert en hoe je duurzame relaties aangaat
 • Toegang tot nieuwe vrijwilligers, middelen, kennis, netwerken, en extra financiën

Voor wie?

Organisaties die willen verkennen hoe ze hun positieve impact kunnen vergroten.

Wat kun je verwachten?

We ontwikkelen inzicht in de impact van de organisatie op haar stakeholders en de wijze hoe deze impact tot stand komt. Vragen die aan bod komen zijn welke impact willen we bereiken en bij wie? Hoe ziet de waardeketen van de organisatie eruit? Met welke activiteiten en voor wie genereert of onttrekt de organisatie waarde? Vanuit dit inzicht is het mogelijk (andere) prioriteiten te stellen en acties te zetten om positieve impact te vergroten of negatieve impact te verlagen.

Praktische informatie

Duur: 90 – 120 minuten
Prijs: v.a. 495,- (ex btw)
Aantal deelnemers: vanaf 2 personen
Locatie: op locatie

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd in een workshop of inspiratie sessie? Vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact op.

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Bekijk onze Privacy policy voor meer informatie over hoe we omgaan met je gegevens.

De aanbieder

Rigo Stegeman

Rigo Stegeman heeft jarenlange ervaring met het organiseren en begeleiden van workshops en inspiratiesessies en is gepassioneerd in het activeren en ‘empoweren’ van mensen en organisaties.