Blog: Welke verbindingen wil jij leggen dit jaar?

We leven in een hele bijzondere tijd en ook dit jaar zal zeker nog veel uitdagingen met zich meebrengen. Daarom geloof ik dat een goede basis belangrijker is dan ooit. Een basis waarin je, met al je zintuigen, weer goed in verbinding staat met jezelf, je medemens en je natuurlijke leefomgeving. 

Puur natuur

Ik vind het intrigerend hoe bomen via een ondergronds schimmelnetwerk met elkaar in verbinding staan. Hoe dieren in een organische balans leven met elkaar en hun omgeving. En hoe leven en dood een natuurlijke cyclus vormen, want wat afsterft biedt weer een voedingsbron voor nieuw leven. Zo is alles met elkaar verbonden in een groot ecosysteem. 

Menselijke natuur?

Ook de mens, als diersoort, is onlosmakelijk verbonden aan dit systeem. Althans, van origine, maar is dat nu nog het geval? Het lijkt namelijk soms van niet, alsof we langzaam maar zeker buiten de lijntjes zijn gaan kleuren en zelf zijn gaan bepalen hoe en waarmee we ons verbinden en waarmee niet. Dat dit tegennatuurlijk is, merken we steeds vaker door de ‘geluiden’ vanuit de natuur. Meestal wordt dat geluid simpelweg overstemd door onze eigen herrie of we kozen ervoor niet te luisteren. Alsof we Oost-Indisch doof zijn. Maar afgelopen jaar was de maat vol en werden we flink teruggefloten met de boodschap: ‘wie niet wil luisteren, moet maar voelen’. En die boodschap is niemand ontgaan! Zo bereikte ‘Covid19’ in no time alle uithoeken van de wereld en liet ons zien en ‘voelen’ hoe we allemaal met elkaar en de natuur verbonden zijn. 

Gaan we terug naar de oorsprong?

En nu dat ‘ver weg’ niet meer mogelijk is, gaan we weer meer terug naar dichtbij, naar de ‘oorsprong’. We leggen opnieuw verbinding met onze natuurlijke omgeving. Zo heb ik het nog nooit zo druk gezien in de bossen en op de heide met families, vrienden en sporters. En dat is eigenlijk heel ‘natuurlijk’, want het grootste deel van ons leven speelt zich ‘hier’ af. Alles wat dichtbij is, kun je namelijk beter zien, ruiken, horen, voelen en proeven. En dat geldt ook voor de innerlijke mens. Nu er wat minder externe afleidingen zijn, is er meer ruimte voor reflectie. Zelf ben ik weer wat meer boeken gaan lezen, zowel lees- als studieboeken. Ik ben mijn sporten weer wat aan het opkrikken en let nog bewuster op hoe ik mijn kostbare tijd wil besteden. En ook in het dagelijks (werk)leven wordt ‘lokaal’ weer het nieuwe normaal. Met de inmiddels bekende term ‘support your locals’ stimuleren we niet alleen de lokale economie, maar daarmee maken we de productie-kringloop ook weer kleiner. De ervaring mijn ‘stadsgenoten’ te kunnen helpen en tegelijk het milieu meer te ontlasten geven me een goed gevoel.

We leven in een hele bijzondere tijd en ook dit jaar zal zeker nog veel uitdagingen met zich meebrengen. Daarom geloof ik dat een goede basis belangrijker is dan ooit. Een basis waarin je, met al je zintuigen, weer goed in verbinding staat met jezelf, je medemens en je natuurlijke leefomgeving. Ik voel met je mee, hoor graag je verhaal en gun je dit jaar veel waardevolle verbindingen!

Het is tijd om te floreren als mens, als samenleving, als planeet. Bloei je mee?

Vandaag is een bijzondere dag voor mij. Mijn vader zou 73 geworden zijn. Maar helaas is hij vorig jaar overleden aan kanker, veel te vroeg natuurlijk. Een vreselijke ziekte, die blijkbaar in westerse landen veel meer voorkomt dan in de armere landen. Waar heeft dat precies mee te maken? Andersom ligt de levensverwachting in westerse landen wel veel hoger. Net als dat wij in Nederland relatief hoog scoren op geluk. En dat is weer beter te verklaren omdat wij een welvarend land zijn, met o.a. een goede  gezondheidszorg. Vandaag de dag houdt Corona ons in de greep en staat de wereld op z’n kop. Een onzekere tijd die een hoop vragen oproept; hoe komen we hieruit, wat zijn de gevolgen en wat is er nu eigenlijk écht belangrijk? En juist vandaag, op de verjaardag van mijn overleden vader, wil ik het leven vieren! Ik wil floreren en help ook graag jou en anderen daarbij. Hoe? Met de introductie van de Levensbloei BLOEM. Als bron van inspiratie en inzicht over hoe je kunt floreren en als integrale wegwijzer naar een nieuwe gezamenlijke ‘bloei’ cultuur. Ik leg het je graag verder uit.

Wat is floreren? 

Floreren gaat wat mij betreft om de persoonlijke behoeften van ieder mens om gelukkig te zijn en een waardevol leven te leiden. Vanuit persoonlijk oogpunt hoor ik vrienden en familie over de behoefte aan meer tijd voor elkaar en voor ontspanning. Over het hebben van een goede gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Maar ook over stress, onzekerheid, een goede balans tussen werk en privé en toenemende eenzaamheid. Met elkaar hebben we het over het klimaat, de achteruithollende natuur, groeiende ongelijkheid en de ongrijpbare multinationals. Kortom, er zijn heel wat uitdagingen en dichtbij merken we steeds meer de gevolgen van ons dagelijks handelen. Ik ben er van overtuigd dat al deze behoeften en uitdagingen sterk met elkaar samenhangen, van persoonlijk geluk tot het aanpakken van het klimaat. In de basis zijn we dus veelal op zoek naar hetzelfde, maar er is een toenemend aanbod van diensten en producten om invulling te geven aan die behoeften. Waarbij, gedreven door commercie en kapitalisme, ‘meer’ het toverwoord lijkt te zijn. Oftewel ‘meer’ van alles; meer middelen, meer mogelijkheden, meer munten. 

Levenslessen

De praktijk heeft mij twee belangrijke lessen geleerd: ’meer’ is niet altijd beter en ‘meer’ van het één betekent bijna altijd ‘minder’ van het ander. En dat laatste zie ik terug in de optelsom van wereldwijde ‘uitdagingen’ zoals eerder genoemd. Was gister nog de klimaatcrisis het meest actueel, als gevolg van onze massale CO2 uitstoot, vandaag de dag wordt die crisis alweer overschaduwd door Covid19, door onze inbreuk op de natuur, met een wereldwijde crisis als gevolg. 

De bron

De gemene deler? De mens natuurlijk. Dus zoeken we oplossingen voor deze ‘uitdagingen’. Maar in de waan van de dag zie ik dat we vooral bezig zijn met symptoombestrijding. Met als gevolg dat de uitdagingen steeds hardnekkiger en veelvuldiger terugkomen. Zelf ga ik dus liever op zoek naar de bron, want als we de oorzaak kunnen aanpakken, kunnen we de uitdagingen pas echt de wereld uit helpen. Die oorzaak ligt in ons eigen handelen, onze leef- en werkwijze, die we door de jaren heen hebben opgebouwd. Een manier van leven waarmee we onszelf steeds sneller naar de rand van de afgrond jagen.

Al bij al zijn er dus een paar belangrijke vragen die we ons kunnen stellen. Wat maakt ons gelukkig en wat hebben we daar voor nodig? Welke waarden moeten in balans zijn voor een betekenisvolle samenleving? Waarom is een duurzame aarde onmisbaar? En hoe is dit allemaal verbonden met elkaar?

Het antwoord

Mijn antwoord begint bij twee conclusies. De eerste is dat we voor persoonlijk geluk en dat van onze medemens, afhankelijk zijn van elkaar en de natuur. Met die wetenschap geloof ik dat niemand ‘bewust’ bezig is om anderen en/of de eigen leefomgeving in gevaar te brengen. Want dat doet afbreuk aan de persoonlijke behoeften, zeer zeker voor de langere termijn. En precies daar zit volgens mij de crux; als we allemaal die directe, cruciale samenhang zouden zien en begrijpen, zouden we dan logischerwijs op zoek gaan naar een leefwijze die daar beter bij past?

Mijn tweede conclusie is dan ook dat ‘floreren’ vraagt om een integrale koerswijziging van onze leef- en handelswijze naar een nieuw pad. Een pad waarbij we ook antwoord moeten vinden op de vraag: wanneer is ‘meer’ genoeg? Het positieve daarvan is dat we zelf zeggenschap en invloed hebben over ons handelen, te beginnen bij jezelf en daarna met elkaar. Het betekent een persoonlijke en collectieve zoektocht naar dezelfde menselijke behoeften, maar met een evenredige waardecreatie, waarbij ‘meer dan genoeg’ past binnen de natuurlijke grenzen van onze aarde. 

Persoonlijke zoektocht

Ik geloof oprecht dat er (nu nog) genoeg is voor iedereen. Dat het haalbaar is om samen te floreren en een win-win-win situatie te creëren. Om begrijpelijk en inzichtelijk te maken wat hier voor nodig is, ben ik op zoek gegaan naar bestaande modellen en theorieën. Ondanks dat ik genoeg kon vinden over de afzonderlijke waarden, kon ik niets bevredigends vinden dat de samenhang van alles in beeld brengt. Dus ben ik zelf zoveel mogelijk modellen gaan samenvoegen, met de levensbloei BLOEM als resultaat.  

Mijn achterliggende wens is dat ik jou en anderen hiermee inzicht, begrip en handelsperspectief kan bieden zodat we met elkaar kunnen bouwen aan een ‘bloei’ cultuur waarin we allemaal kunnen ‘floreren’. 

De levensbloei BLOEM, Persoonlijk, collectief en ecologisch floreren!

De Levensbloei BLOEM vormt een ecosysteem van alle benodigde waarden om te floreren als individu, met elkaar en met onze aarde. Een ecosysteem met aandacht voor duurzame en evenredige waardecreatie. Het is dé weg naar een ‘bloeiende’ levenscultuur, een samenspel bestaande uit het verrijken van al het leven, vervullen van ieders geluk en verduurzamen van onze leefomgeving. Bloei je mee? 

Dit blog is bedoeld als introductie. Ik hoop dat het inspiratie en inzicht heeft gegeven. In mijn volgende blog neem ik je verder mee in de opbouw van de bloem en natuurlijk de concrete vertaling naar een handelsperspectief, want daar zit de grootste winst!

Dank voor je waardevolle input @Klaske Postma, Paul Basset, Arnoud van den Heuvel, Luc, Alice, Kevin, Chantal, Marike, Jan, Hans, Annemiek, Karen, Gijs, @Monique_Moree 

Global Goals voor gemeenten, de 5 beste praktijkvoorbeelden

In ons vorige artikel lieten we zien wat de vijf belangrijkste voordelen zijn om als gemeente aan te sluiten bij de Global Goals. In de praktijk kan de gemeente veel doen, bijvoorbeeld het actief verminderen van de eigen ecologische en sociale voetafdruk, via maatschappelijk verantwoorde inkoop en bijvoorbeeld het energie-, grondstoffen-, klimaat- en natuurbeleid. Internationale samenwerking kan dit versterken. Nu dat je de belangrijkste voordelen weet, is het tijd voor de vijf beste praktijkvoorbeelden uit gemeenteland.

  1. Gemeente Oss heeft bovenstaande uitgangspunten in een visiedocument vastgelegd. Met de Global Goals als leidend principe of als verwijzing. Oss is een mooi voorbeeld van een gemeente die de doelen als uitgangspunt gebruikt: ‘Oss kiest ervoor om een aantal grote opgaven vernieuwend aan te pakken samen met Ossenaren, andere overheden en onderwijs. Niet alleen voor nu en binnen de grenzen van Oss, maar als basis voor later en als landelijk voorbeeld. Het succes van Pivot Park en de bekroonde Global Goals aanpak zijn daar recente bewijzen van’. Bekijk hier hoe andere gemeenten dat doen.
  2. Gemeente Utrecht heeft een platform, wat een mooie manier is om iedereen actief te betrekken, zoals bij HeelUtrechtU. Het platform voor Utrechtse verhalen rondom de Global Goals. Je krijgt op deze site een overzicht welke burgers, ondernemers, organisaties of instellingen met hun initiatieven HeelUtrechtU maken.
  3. Gemeente Tilburg faciliteert en stimuleert haar stad via een subsidieregeling ‘Een wereld te winnen 2016-2020’ waarmee de gemeente Tilburgse projecten en programma’s wil ondersteunen. Deze subsidieregeling wordt grotendeels georganiseerd door het gelijk genaamde burgerplatform. Met de projecten die het platform ondersteunt, wil Tilburg bijdragen aan het realiseren van de Global Goals. 
  4. Gemeente Haarlem heeft de doelen opgenomen in haar beleid door eerst een inventarisatie van de doelen te doen waar Haarlem in zijn beleid en uitvoering al aandacht aan besteed. De tweede stap was het opstellen van een nota met een inventarisatie van doelen die ook aandacht verdienen, omdat anders de kans bestaat dat die doelen niet worden gehaald. Gestreefd wordt om bij het actualiseren van het beleid de Goals steeds weer mee te nemen waar mogelijk. Daarnaast zullen de Global Goals betrokken kunnen worden bij de vorming van een nieuw college na de verkiezingen.
  5. Gemeente Rheden is uitgeroepen tot de meest inspirerende Global Goals gemeente van Nederland. Rheden heeft ervoor gekozen om (de doorontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie te baseren op de Global Goals. Eerder werd er gewerkt in verschillende domeinen, maar vanaf 2018 worden die vervangen door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Door te werken met deze doelen worden uitgangspunten van de organisatie zoals integraliteit, resultaatgerichtheid en samenwerking met partners versterkt. Gemeente Rheden werkt niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie met de Global Goals, maar weet ook allerlei partners en externe partijen aan zich te binden. Als gemeente wil ze dan ook allerlei mogelijkheden bieden voor samenwerking met die partijen rond de Global Goals. In de organisatiestructuur is een integraal beleidsteam opgezet dat verantwoordelijk is voor veertien van de zeventien doelen. Deze veertien doelen zijn verdeeld in vier clusters: gebiedsontwikkeling, welzijn, duurzaamheid en economische ontwikkeling. Naast dit beleidsteam is er een strategisch team neergezet om onder andere te borgen dat alle Global Goals in alle geledingen van de organisatie doorgevoerd worden en om de meer corporate Goals vorm te geven. Verder is een wethouder uit het college in Rheden benoemd tot portefeuillehouder van de Global Goals en is er projectgroep ingesteld die de Global Goals nader vorm gaat geven voor de langere termijn. Binnen de gemeente Rheden zijn 17 medewerkers benoemd die ieder als ambassadeur optreden voor 1 Global Goal. Door de inzet van deze verschillende teams is het mogelijk om de doelen als rode draad en kader te nemen voor het gemeentelijk beleid, de koers en organisatieontwikkeling.

Wil je uit eerste hand en vanuit de praktijk horen hoe het is om als gemeente met de Global Goals aan de slag te gaan bekijk dan deze video van de Atriumlezing ‘Global Goals in het gemeentelijk beleid’ of lees hier het uitgebreide verslag van de lezing.