SDG House Hilversum

Welkom bij het centrum voor Duurzame Ontwikkeling in Hilversum! 

Een thuis voor lokale impactmakers

Het centrum voor Duurzame Ontwikkeling Hilversum is een kennis-, werk- en ontmoetingsplek voor sociale en duurzame impactmakers. We werken onder de vlag van de 17 ontwikkeldoelen van de VN: de ‘to-do-list’ voor de wereld die we willen in 2030. 

De Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG’s) beschrijven de route naar een goed, gezond en gelukkig leven in een groene en duurzame leefomgeving in 2030. Ze bieden concrete handvatten zodat je zelf kunt bijdragen aan positieve veranderingen vanuit je eigen leven en je fysieke omgeving.  Bijvoorbeeld in je buurt, op je werk en in de rest van Hilversum. De SDG’s zijn ook een hulpmiddel om de onderwerpen die jou na aan het hart liggen, te verenigen met die van mensen en organisaties om je heen. Hierdoor ontstaat er een gemeenschappelijke Hilversumse to-do-list waar je samen aan kunt werken. Een mooi praktijkvoorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de gemeente en bewonersorganisaties voor de omgevingsvisie, met de SDG’s als verbindende agenda.

Ons doel  

In het centrum voor Duurzame Ontwikkeling brengen we lokale en mondiale doelen samen. Hier laten we letterlijk zien hoe we vanuit Hilversum werken en bijdragen aan gemeenschappelijke doelen. Vanuit lokale kansen en initiatieven dragen we bij aan de bewustwording, bekendheid en betrokkenheid. 

Hoe

Het centrum is een plek waar mensen kunnen netwerken, samenwerken, leren en in actie komen rondom Hilversumse duurzame en sociale thema’s. Ondernemingen, maatschappelijke organisaties, zelfstandig professionals, bewoners en onderwijsinstellingen, iedereen is welkom! 

Wat hebben we in huis  

  • We organiseren programma’s, netwerkevents en activiteiten, zoals de jaarlijkse SDG ‘Actionday’
  • We faciliteren trainingen, workshops en activiteiten
  • We bieden (flex)werk, events- en ontmoetingsruimtes in een gezonde, groene werkomgeving. 
  • We zijn een vestigingslocatie voor sociaal en duurzame organisaties 

Landelijk netwerk

Het centrum staat niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van het landelijke SDG huis netwerk. Waar ook KIT Amsterdam, VNG Nederland en Social Impactfactory in Utrecht onder vallen. Allemaal non-profitorganisaties.

Doe je mee? 

  • Wil jij een fysieke werkplek of (meer) samenwerken rondom de SDG’s? 
  • Wil je je kennis en kunde delen of juist verrijken? 
  • Wil je je netwerk of zichtbaarheid vergroten en weten wat anderen doen? 
  • Weet jij een brug te slaan naar belangen van andere Hilversumse netwerken en de omgevingsvisie? 
  • Wil je actief aan de slag of anderen laten zien hoe je dat doet? 

Doe dan mee! Als partner, bedrijf, flexwerker, trainer of inspirator. Samen creëren we een positieve flow met impact.

Overzicht ruimtes in de biblitheek:

https://www.bibliotheekhilversum.nl/service/verhuur-ruimtes.html