0 entries
0 comments
Naam organisatie
123Duurzaam
Voor- en achternaam
Joost Bennekers
Organisatie type
Profit (commerciële organisatie met winstoogmerk)
Organisatie logo
Omschrijving Organisatie
Ik wil graag laten zien dat verduurzamen heel goed vanuit de dagelijkse praktijk opgepakt kan worden. Ik wil u en uw organisatie helpen kleine of grote stappen te zetten en deze zo te integreren in uw organisatie dat het 'normaal' wordt. Niet alleen op managementniveau mooie dingen bedenken of een adviesrapport schrijven en dan weer weg. Nee, gewoon aan de slag op uitvoeringsniveau en verbeteringen realiseren!
Wat is je aanbod?
Met 123duurzaam adviseer ik organisaties op het gebied van praktische en resultaatgerichte verduurzaming. Dit kunnen lokale overheden, MKB bedrijven en onderwijsinstellingen zijn. Mijn dienstverlening bestaat uit drie rollen.

MVO coördinator
Met 123duurzaam adviseer ik organisaties op het gebied van verduurzaming van de interne bedrijfsvoering en op de producten/diensten die ze leveren. Mijn rol is ondersteunend aan de organisatie en waarbij ik zoveel mogelijk ‘collegiaal’ onderdeel wil zijn van het proces. Als MVO coördinator kijk ik met de organisatie naar de lange termijn visie, inventariseer de huidige situatie, breng de benodigde acties in beeld, voeren we ze uit en bewaken we de voortgang. Hierbij maak ik graag gebruik van de processtappen van The Natural Step en andere instrumenten zoals BREEAM (Nieuw & In Use), GPR Gebouw, CO2 footprint, MVO prestatieladder en de MVO balans.

Projectleider duurzame programma’s
Voor projecten die duurzaamheid stimuleren of benchmarken kan ik ingezet worden als projectleider en/of inhoudelijk deelnemer. Dit kan bijvoorbeeld bij bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, en stichtingen die zich inzetten voor verduurzaming. Denk hierbij aan het inventariseren van gebouwen en portefeuilles met BREEAM In Use, het opstellen van verbeterplannen dan wel het begeleiden van projecten voor een specifieke doelgroep (schoolgebouwen of kantoren in een gemeente of huisvesting voor een Universiteit).

Gastdocent duurzaamheid
Op basisscholen organiseer ik voor groep 7/8 een interactieve ochtend, waarbij ik de kinderen meeneem in de wereld van duurzaamheid en gaan ze ook zelf aan de slag. Na een korte gastles gaan de kinderen in groepjes zelf hun school onderzoeken op basis van de tien onderwerpen van BREEAM jr. De resultaten presenteren ze aan de directeur. Het tastbare resultaat is een actielijst ter verduurzaming van de school, waarbij de focus ligt op gedrag.
Telefoonnummer
06 14241332
Aandachtsgebied
Sociaal & Duurzaam
Locatie
Nederland