Het Koploperproject

logo koploper project

Het Koploperproject duurzaam ondernemen is in 2010 gestart in de provincie Friesland. Sindsdien zijn er al meer dan 25 koploperprojecten in Friesland uitgevoerd en is er een netwerk van meer dan 200 bedrijven en organisaties ontstaan die actief werken aan verduurzaming. Good2Connect uit Hilversum wil dit succesvolle project naar Hilversum halen om samen met Jaap de Vries van DZyzzion, bedenker en uitvoerder van de Koploperprojecten, Hilversumse ondernemers te ondersteunen met de stap naar duurzaam ondernemen.

 “Fritech is door het Koploperproject ontzettend enthousiast geworden en ik zal als MVO-coördinator zorgen voor de verdere uitrol van acties op het gebied van duurzaam ondernemen”. Naiyara van der Veen, Re-integratiemedewerker bij Deltawerkers / Fritech Re-integratie.

Hoe gaat het in z’n werk?

In een Koploperproject duurzaam ondernemen werken lokale MKB-bedrijven met elkaar samen aan het concreet maken van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Na een startbijeenkomst worden de deelnemers grondig doorgelicht op duurzaamheid met de DuOn-Scan die gebaseerd is op de internationale richtlijn ISO 26000. Het resultaat is een compleet Duurzaamheidsprofiel waarmee het bedrijf zicht krijgt op de kansen en risico’s in relatie tot duurzaamheid en wordt het duidelijk waar de prioriteiten liggen. Het staat vol met praktische tips. Daarnaast wordt de Milieubarometer gebruikt om de milieuprestaties inzichtelijk te maken op basis van gegevens over energieverbruik, emissies, afval, vervoer etc.voet koploper co2 Het milieubarometerverslag maakt de milieuprestaties van de interne bedrijfsvoering eenvoudig en snel zichtbaar. Het laat in één oogopslag zien welke milieuaspecten het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van het bedrijf. Bovendien berekent en toont de CO2 meter de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten. Nadat de nulmetingen zijn uitgevoerd gaan alle deelnemers aan de slag met het opstellen van een praktisch actieplan en met een opdracht over MVO-communicatie: hoe breng ik nu mijn MVO-boodschap over?

Tussentijds vindt een aantal bijeenkomsten plaats waarin de koplopers met elkaar samenwerken, elkaar motiveren en kennis met elkaar delen. Doordat er rondom het Koploperproject de nodige PR wordt gegenereerd, kunnen de Koplopers zich ook als zodanig profileren. Tegelijkertijd stimuleert dit om er serieus werk van te maken.


“Het Koploperproject is een van de weinige projecten die echt aanslaat bij bedrijven. Het is hartstikke leuk om aan mee te werken”. Jan Gropstra, Gemeente Ooststellingwerf.

nieuwsitem foto koploper

Koplopersymposium in Heereveen op 2 april 2014

Wat levert het op?

Op grotere schaal draagt het project, samen met alle deelnemers bij aan een sterk, gezond en duurzaam Hilversum. Ook voor de individuele deelnemer levert het Koploperproject veel voordeel op, denk aan:

  • Kostenbesparingen op energie, afval en mobiliteit
  • Nieuwe klanten
  • Positieve publiciteit
  • Uitbreiding van het netwerk en samenwerking met andere bedrijven
  • Meer betrokkenheid van de medewerkers
  • Ideeën voor de verbetering van zowel de bedrijfsvoering als de product- en dienstverlening
  • Bewustere keuzes bij inkoop en investeringen
  • Een degelijke MVO-nulmeting: wat doen we al goed en wat kan er beter?
  • Inzicht in betekenis van MVO voor de organisatie, milieuprestaties, CO2-footprint

Tijdsbesteding deelnemers

De totale doorlooptijd van het project is ongeveer een jaar. De gemiddelde tijdsbesteding per deelnemer is 24 tot 36 uur, verdeeld over een jaar. Deze schatting is echter afhankelijk van hoeveel tijd de deelnemer er zelf aan wil besteden. De basis bestaat uit:

– één of meerdere interviews (afhankelijk van de grootte van het bedrijf);

– het verzamelen van milieugegevens;

– deelname aan 3 tot 4 bijeenkomsten;

– het uitwerken van een MVO-visie en een actieplan.

Samenwerking 


Het Koploperproject is een mooi voorbeeld van ‘multi-stakeholder’ samenwerking. Bij de uitvoering zijn vele partijen betrokken: lokale ondernemers, de gemeente, onderwijsinstellingen, NGO’s, etc. Good2Connect en DZyzzion verzorgen de doorlichting en inhoudelijke coaching van de deelnemers en vervolgens ondersteunen lokale ondernemers de deelnemers bij de uitvoering van hun actieplannen. Met een financiële bijdrage in de kosten zorgen de gemeente en het Stadsfonds ervoor dat de drempel voor deelname aan het project niet te hoog is.

Ook koploper worden?

Wilt u weten wat het Koploperproject voor uw onderneming kan betekenen, neem dan contact op met Monique Morée van Good2Connect, monique@good2connect.nl, 0625447954
zyzziongood2connect klein logo