Wilt u in korte tijd en met weinig investering een goed inzicht in besparingsmogelijkheden op uw energieverbruik en samen met andere koplopers nog slimmer ondernemen? Dan is het Koploperproject duurzaam ondernemen voor u een uitgelezen kans. Lees hieronder verder of DOWNLOAD HIER direct de flyer

Gemeente Hilversum wil samen met ondernemers zoveel mogelijk energie besparen. Daarom wil de gemeente 10 MKB’ers in Hilversum helpen om koploper te worden. Het project wordt uitgevoerd door Good2Connect uit Hilversum in samenwerking met DZyzzion, die in de afgelopen jaren al vele groepen koplopers heeft begeleid.

Wat levert het op?

Op grotere schaal draagt het project, samen met alle deelnemers bij aan een sterke, gezonde en duurzame stad. Ook voor de individuele deelnemer levert het Koploperproject veel voordeel op, zoals:

  • Inzicht in de transitie naar een circulaire, fossielvrije en inclusieve economie en hoe hierop in te spelen.
  • Inzicht in de eigen energiesituatie, CO2-footprint en de mogelijkheden om CO2 te reduceren.
  • Leren hoe de eigen milieuprestaties, inclusief CO2-footprint te meten en te monitoren.
  • Ontwikkelen van een praktisch CO2-reductieplan, waarmee ook kosten gereduceerd kunnen worden.
  • Inzicht in de wijze, waarop over de eigen milieuprestaties te communiceren en zich daarmee positief te onderscheiden in de markt.
  • Direct inzicht in de verplichte maatregelen uit het Activiteitenbesluit.
  • Optie om met een paar extra stappen klaar te zijn voor certificering voor de CO2-Prestatieladder niveau 3.
  • Optie om naast het CO2-traject een aanvullende nulmeting te krijgen op het gebied van toekomstbestendig ondernemen.
  • Delen van ervaringen en resultaten met de andere deelnemers: leren en stimuleren van elkaar.
  • Tekenen van een green deal met de gemeente Hilversum om de geformuleerde ambities ook daadwerkelijk te gaan realiseren en daarmee profiteren van de daaromtrent opgezette publiciteit.

1 Slotbijeenkomst van een van de Koploperprojecten in november 2016

Hoe gaat het in z’n werk?

Het koploperproject is een praktisch adviestraject waarin bedrijven met elkaar samenwerken aan het concreet maken van toekomstbestendig ondernemen. De kern van het Koploperproject is dat de deelnemers eerst een grondige nulmeting krijgen, om op basis daarvan zowel individueel als gezamenlijk praktisch aan de slag te gaan met verduurzaming.

 

Climate Makeover

In Hilversum ligt de focus in de eerste plaats op CO2-reductie waarbij elke deelnemer een Climate Makeover wordt aangeboden. Dat is een praktisch adviestraject ontwikkeld door Klimaatplein om bedrijven zo snel mogelijk klimaatneutraal te maken (DZyzzion is een van de partners van Klimaatplein). In dit traject wordt de CO2-voetafdruk van het bedrijf bepaald, op basis van het energieverbruik voor gebouwen, processen en mobiliteit. Daarvoor maken we gebruik van de Milieubarometer en landelijk vastgestelde emissiefactoren. Vervolgens wordt een praktisch reductieplan opgesteld, met maatregelen voor energiebesparing en duurzaam opwekken en inkopen van energie. Bij de inventarisatie van mogelijke maatregelen, worden ook de erkende maatregelen uit het Activiteitenbesluit meegenomen. Met dit traject voldoet het bedrijf in principe direct aan de wettelijke verplichting uit dit besluit (na uitvoering van de maatregelen).

Toekomstigbestendig ondernemen 

Toekomstbestendig ondernemen is meer dan energie besparen of CO2-neutraal ondernemen. Daarom ontvangen de deelnemers tevens een compact Duurzaamheidsprofiel met inzichtelijke grafieken en een overzicht van sterke punten en verbeterpunten. Hiertoe vullen ze een online scan in op basis van ISO26000: de DuOn-Scan van DZyzzion. Dit Duurzaamheidsprofiel wordt uitgewerkt in een praktisch actieplan, de DuOn agenda, met meetbare resultaten. In plaats van losse acties, wordt duurzaam ondernemen hiermee een permanent verbeterproces (plan-do-check-act). Aan het einde van het traject leren de deelnemers om slimmer te communiceren over duurzaam ondernemen.

Green Deal

Bij aanvang van het project sluiten de deelnemers een Grean Deal met de gemeente. De ondernemers profiteren hierdoor van een deelnamekorting aan het Koploperproject en bepalen op basis van de uitkomsten van het project concrete ambities voor CO2-reductie voor de komende jaren. De gemeente op haar beurt zorgt voor exposure van de deelnemers en financiering van het project.

 

Investering

Door een financiële bijdrage van de gemeente Hilversum is uw investering naast tijd (inschatting 20 uur) € 500 excl. BTW .

Ook koploper worden?

Wilt u weten wat het Koploperproject voor uw onderneming kan betekenen, neem dan contact op met Monique Morée van Good2Connect, monique@good2connect.nl 06-25447954

[1]         Artikel 2.15 bepaalt dat het bevoegd gezag bedrijven (inrichtingen) met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh en 25.000 m3 aardgas per jaar kan verplichten om energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.