Good2Connect Impact Award ‘t Gooi 2016

Good2Connect Impact Award 2016

‘Voor de organisaties in het Gooi e.o. met de meest waardevolle sociale en duurzame impact. Maak jij die impact?’

De wereld heeft baat bij duurzamer en eerlijker handelen. Wij zijn op zoek naar organisaties, zowel commercieel als ideëel, die het verschil maken, hoe klein ook. Zij voegen waarde toe aan een betere wereld met b.v. innovatieve producten of diensten, vernieuwende vormen van samenwerken, een zinvolle bijdrage aan de maatschappij of circulariteit: oftewel de regisseurs van een mooiere toekomst. Maak jij die impact?

Bekijk dit magazine met de winnaars en alle deelnemers van 2016

DOE MEE, STEM OP JOUW FAVORIETE IMPACTMAKER! 

De Good2Connect Impact Award ‘t Gooi is een publieks- en juryprijs die ieder jaar wordt uitgereikt. In 2015 deden maar liefst 21 organisaties mee en won basisschool de Kindercampus uiteindelijk deze prijs. Alle bedrijven en ideële organisaties in ‘t Gooi e.o.* die bijdragen aan een duurzame en eerlijke wereld, kunnen meedingen. De aanmelding is gesloten; stemmen kan nog wel. Naast de waardevolle eer biedt deelname een sympathieke manier om je naamsbekendheid te vergroten en nieuwe relaties op te bouwen. Iedereen kan van 19 september tot 9 oktober stemmen voor de publieksprijs en op 3 oktober maakt de jury alvast de vijf genomineerde voor de juryprijs bekend.

Stemmen kan hier

CRITERIA

Het publiek en de jury wordt gevraagd te oordelen welke organisatie de meest waardevolle sociale en duurzame impact heeft op basis van de volgende criteria:

 • duurzaamheid van de impact
  • hoe bestendiger hoe beter, denk aan de impact voor mens en milieu, denk aan recycling en fairtrade
 • sociaal/maatschappelijke impact
  • hoe groter hoe beter, hoeveel helpt het mens en samenleving, denk aan mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt, diversiteit,ouderen en leefbaarheid
 • omvang & reikwijdte van de impact
  • hoe meer hoe beter, In aantal mensen, diensten, producten en geografisch
 • innovativiteit van product, dienst of aanpak
  • hoe vernieuwender hoe beter, nieuwe technologie, communicatie en slim combineren en samenwerken
 • mate van inspiratie voor anderen
  • hoe aanstekelijker hoe beter, leidt het tot gedragsverandering of werkt het stimulerend om het zelf te doen

UITREIKING OP 10-10 op de DAG VAN DE DUURZAAMHEID HILVERSUM 

De organisatie met de meeste publieksstemmen wint de publieksprijs en de organisatie die het beste wordt beoordeeld door de jury wint de juryprijs. Beide winnaars mogen zich een jaar lang impactmaker van ‘t Gooi e.o. noemen, krijgen diverse media aandacht en ontvangen een prijzenpakket. De prijsuitreiking van zowel de publieks- als de juryprijs 2016 vindt plaats op 10 oktober, tijdens de Dag van de Duurzaamheid Hilversum. De vijf genomineerde en de publieksprijs winnaar zullen zich hier presenteren. De dag van de Duurzaamheid staat in het teken van winst voor mens, maatschappij en milieu waarbij deelnemers als bedrijven, winkels, restaurants, en non-profit organisaties handvatten krijgen om hier praktisch mee aan de slag te gaan. De Dag van de Duurzaamheid Hilversum wordt door diverse ondernemers uit Hilversum georganiseerd.

DEELNAMEPROCEDURE

 1. Meld je organisatie aan via Good2Connect van maandag 15 augustus tot maandag 26 september 2016
 2. Verzamel van maandag 19 september tot zondag 9 oktober zoveel mogelijk stemmen
 3. Op 3 oktober maakt de jury alvast de vijf genomineerde voor de juryprijs bekend die zich op de Dag van de Duurzaamheid van 10 oktober zullen presenteren
 4. Op 10 oktober zullen zowel de winnaars van de publieksprijs en de juryprijs bekend worden gemaakt.

JURY

De onafhankelijke jury bestaat uit een aantal duurzame strijders die samen hun kennis en ervaring inzet om de nominaties te beoordelen. De jury bestaat uit de de winnaar van 2015, de Kindercampus, Nicolien van Vroonhoven-Kok, wethouder duurzaamheid Hilversum, Frank van den Horst van The Branddevelopers en Rigo Stegeman van Good2Connect.
*Gooi e.o.

Hilversum, Bussum, Blaricum, Huizen, Laren, Naarden, Muiden, Muidenberg, Weesp, Ankeveen, ’s Gravenland, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg, Tienhoven  Baarn,  Eemnes, Maartensdijk, Lage Vuursche en Amersfoort 

Aanmeldingen voor 2016 gesloten
Voor vragen mail naar info@good2connect.nl 
Stemmen kan hier

Algemene voorwaarden deelname Impact Award ‘t Gooi 2016

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Good2Connect Impact Award ‘t Gooi 2016”;
 • Deelname staat open voor alle organisaties die ingeschreven zijn bij de KvK en operationeel zijn in het Gooi;
 • Door deelname aan deze actie gaat men akkoord met de actievoorwaarden. Good2Connect behoudt zich het recht voor deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat ze niet conform deze actievoorwaarden handelen;
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Good2Connect en van de organisaties die vertegenwoordigt zijn in de jury.

Procedure

 • Aanmelden is mogelijk van maandag 15 augustus tot maandag 26 september 2016;
 • Stemmen is mogelijk vanaf maandag 19 september tot zondag 9 oktober
 • Op 3 oktober maakt de jury alvast de vijf genomineerde voor de juryprijs bekend die zich op de Dag van de Duurzaamheid van 10 oktober zullen presenteren;
 • Op 10 oktober zullen zowel de winnaars van de publieksprijs en de juryprijs bekend worden gemaakt;
 • Het publiek en de jury wordt gevraagd te oordelen welke organisatie de meest waardevolle sociale en duurzame impact heeft op basis van de volgende criteria:
  • duurzaamheid van de impact
   • hoe bestendiger hoe beter, denk aan de impact voor mens en milieu, denk aan recycling en fairtrade
  • sociaal/maatschappelijke impact
   • hoe groter hoe beter, hoeveel helpt het mens en samenleving, denk aan mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt, diversiteit,ouderen en leefbaarheid
  • omvang & reikwijdte van de impact
   • hoe meer hoe beter, In aantal mensen, diensten, producten en geografisch
  • innovativiteit van product, dienst of aanpak
   • hoe vernieuwender hoe beter, nieuwe technologie, communicatie en slim combineren en samenwerken
  • mate van inspiratie voor anderen
   • hoe aanstekelijker hoe beter, leidt het tot gedragsverandering of werkt het stimulerend om het zelf te doen

Bekendmaking en prijs

 • De prijsuitreiking van de Impact Award ‘t Gooi 2016 vindt plaats op 10 oktober, tijdens de Dag van de Duurzaamheid Hilversum;
 • Na de bekendmaking heeft de winnaar 7 dagen de tijd om de prijs te accepteren. Wanneer de winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, verliest deze zijn/haar recht op de prijs en behoudt Good2Connect  zicht het recht voor om een andere winnaar te selecteren;
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd;
 • De prijs is organisatiegebonden en niet overdraagbaar;
 • De prijs is niet inwisselbaar voor geld. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

Privacy

 • De gegevens die de Organisator verkrijgt in het kader van deze Actie, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld;
 • De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

Aansprakelijkheid

 • De organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.
 • Meer specifiek zijn de organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
 • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; of
 • het feit dat de ingevoerde persoonsgegevens onjuist zijn.

Slotbepalingen

 • De organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Aldus opgemaakt te Hilversum september 2016.