Om duurzaam te ondernemen en voorop te blijven lopen in een snel veranderende economie wordt innovatie en het gebruiken van nieuwe business modellen steeds belangrijker voor organisaties. Klanten en relaties willen een waardepropositie die aansluit op hun huidige behoefte en willen meer dan ooit betrokken worden bij uw organisatie. Met alleen een goede prijs kwaliteit verhouding ga je het niet meer redden.

‘De wereld zoals we die denken te kennen, bestaat eigenlijk al niet meer. Omdat we de toekomst niet scherp kunnen zien, houden we tegen beter weten in vast aan een verouderd wereldbeeld. Dat wereldbeeld is nog steeds gestoeld op het gedachtegoed van de Tweede Industriële Revolutie, dat in het bijzonder in de jaren na de Tweede Wereldoorlog voor een ongekende groei van de welvaart heeft gezorgd.

Wie goed om zich heen kijkt, ziet overal aanwijzingen voor de stelling dat wij ons op dit moment ook op zo’n keerpunt bevinden. We zien wereldwijd een combinatie van crises: een financiële crisis, een energiecrisis en de klimaatcrisis. Dit zijn mondiale problemen van een omvang en complexiteit die wij als mensheid niet eerder kenden, laat staan opgelost hebben. Er is geen handleiding voor.

Een ding is duidelijk: we kunnen niet doorgaan op de ingeslagen weg.’

Met dit citaat van Tex Gunning (Akzo Nobel) wordt helder dat onze wereld, onze maatschappij, onze manier van organiseren en economie bedrijven sterk in beweging is. Mede op grond van een overweldigende hoeveelheid onderzoek weten we dat de oude manier van werken niet meer houdbaar is. Op alle mogelijk manieren zoeken we naar wegen om aan die andere manier van werken vorm te geven. ‘BanKi-moon, de huidige secretaris generaal van de Verenigde Naties, heeft onlangs gezegd dat ons huidige model van economische ontwikkeling en groei in feite suïcidaal is. Het moet echt anders, alleen beseffen we nog onvoldoende dat het roer radicaal om moet.’

Nieuwe economische modellen

Langzaam zien we een verschuiving ontstaan die gehoor geeft aan deze stelling. Deze zogenaamde disruptive innovators* bouwen aan de economie van de toekomst. De bekendste zijn de deeleconomie met koplopers zoals Airbnb, Snapcarr en Durf te vragen. In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Dat brengt veel kansen voor ondernemers: meer ketensamenwerking, innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Van biologisch afbreekbare vuilniszakken naar Kromkommers of wonen in een 100% zelfvoorziende woning (sustainer homes) De WEconomy (Jan Jonker) omschrijft organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Circulaire vormen gaan uit van meervoudige waardecreatie en verbondenheid, houdbaarheid en hebben leefbaarheid als doel. En ga van bezit naar gebruik en van product naar functie in de Functionele economie. Dat is mogelijk als producten worden ontworpen die lang mee gaan en die gemakkelijk gerepareerd kunnen worden. Die benadering is tegengesteld aan de tegenwoordige consumptie-economie, waarin men er juist naar streeft dat producten na korte tijd vervangen moeten worden.

In de door Stahel bepleite functionele economie wordt minder mankracht en kapitaal ingezet voor de productie en verkoop van steeds weer nieuwe producten en méér voor het in goede staat houden van al geleverde producten. Via Peerby lenen we gereedschap en muziek luisteren doe je via Spotify en groente verbouwen kan in de community garden. En dat sluit aan op de zelfproductie economie. Want in diezelfde community garden eten we weer eigen gekweekte groenten. En met een 3D printer tover je plastic om in een mooie sieraad.

* A disruptive innovation is an innovation that creates a new market and value network and eventually disrupts an existing market and value network, displacing established market leading firms, products and alliances.

Wil je weten hoe je succesvol kan zijn met nieuwe businessmodellen, kom dan op 9 februari naar het inspiratiecafé of op 23 maart naar de training ‘succesvol zijn met nieuwe businessmodellen’.