In nieuwe businessmodellen draait het om waardecreatie. Niet alleen in geld, maar ook in tijd, middelen en kennis. Het gaat om gedeelde waarde, door samen te werken, samen te creëren en samen te delen. Dit is wat er gebeurd in de samenwerking- en deeleconomie. Mijn vorige blog over waardecreatie schreef ik in 2012 en nog steeds is het actueel.

Meer dan geld
Vanuit de traditionele hoek zijn maatschappelijke organisaties gewend te denken in financiële waardes. Op zich logisch, aangezien geld het meest gebruikte ruilmiddel is en ook goed meetbaar en inzetbaar is. Maar met subsidiekranen die aan alle kanten dicht gaan en een grillige economie is het onontkoombaar om verder te kijken dan alleen geld als waardemiddel.
Waardecreatie
Gelukkig is er goed nieuws, want er zijn nog veel andere manieren om waarde te creëren. Een van de meest bekende is de waarde van mensen, oftewel arbeid, tijd en kennis. Een mooi voorbeeld hiervan is de organisatie VSO, een ontwikkelingsorganisatie die duurzame kennisuitwisseling inzet en hiermee waarde creëert voor lokale organisaties in Afrika en Azië. Vakdeskundigen uit het bedrijfsleven delen hun kennis en ervaring met lokale organisaties in ontwikkelingslanden waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun werk effectiever kunnen doen. Een ander voorbeeld is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, waarbij organisaties zich vrijwillig inzetten voor de (lokale) samenleving. Zo ging KPMG met een groep van 40 medewerkers survivallen en nam hierbij kinderen met een geestelijke beperking van Stichting Zonnehuizen mee. Naast de ‘meetbare’ waarde die dit vertegenwoordigt in de vorm van tijd, is er ook nog een onschatbare waarde van motivatie, inspiratie, geluk en sociale cohesie.
De kunst is natuurlijk om als maatschappelijke organisatie, te kijken naar de behoefte die er is en deze te vertalen in waardes, anders dan geld, zeker voor een goed doel is dit nuttig. Daarnaast heeft een goed doel vaak weinig inzicht in wat zij te bieden heeft, zoals bijvoorbeeld kennis van de lokale markt, ook dit kan in waarde worden uitgedrukt. Tezamen vormt dit een hele nieuwe dimensie van waardes, bovenop de bestaande waarde van geld.
Meetbaar
Om toch zoveel mogelijk van deze waardes meetbaar te maken heeft MVO Nederland hier algemene richtlijnen voor opgesteld. Als het gaat om de inzet van mensen in de vorm van ‘handen uit de mouwen’, zoals het voorbeeld van KPMG, dan vertegenwoordigt dit een waarde van €50,- per persoon per uur. Indien we praten over kennisoverdracht zoals VSO behartigt, dan heeft dit een waarde van €80,- per persoon per uur. Alle vormen van waarde zijn overigens samengevat in de 5M’s: mensen, middelen, munten, massa en media. Een andere manier van meten is de MAEX index, De MAEX is een instrument dat op eenvoudige wijze de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt, op basis van gegevens van de initiatiefnemer en de gebruiker. De MAEX is tevens een transactie instrument dat investeren en participeren in die initiatieven bevordert.
Wil je weten hoe je succesvol kan zijn met nieuwe businessmodellen, kom dan op 9 februari naar het inspiratiecafé of op 23 maart naar de training ‘succesvol zijn met nieuwe businessmodellen’.